Anonymisering och pseudonymisering

Publicerad 20. mars 2023
This post thumbnail

Anonymisering och pseudonymisering är två metoder som du kan använda för att skydda personuppgifter som du behandlar. En vanlig missuppfattning är att man tror att data är anonyma bara genom att ta bort personligt identifierbar information. Det är inte fallet. Läs vidare för att lära dig skillnaderna mellan anonymisering och pseudonymisering.

Anonymisering

  • Innebär borttagning av all personligt identifierbar information (PII) från dataset så att individerna inte kan identifieras.
  • Innebär också borttagning av länkar mellan data. Till exempel ska en försäljning inte kopplas till en kund eller en specifik kund-ID, även om kunddata har överskridits eller raderats.
  • DData ska inte kunna återkopplas till ursprungliga dataobjekt, även om datan kombineras med andra dataset.
  • Aggregering av data är ofta en bra metod för anonymisering. Till exempel: antal försäljningar per dag, total försäljning per dag, etc.

Pseudonymisering

  • Innebär att ta bort eller skriva över personligt identifierbar information (PII), men man behåller till exempel en ID.
  • Målet är att minimera risken för identifiering medan värdet av datan för analys bevaras.
  • Exempel: Pseudonymisering av ett dataset för analys kan innebära att kundobjektet helt tas bort, men referenserna bevaras. Så att man kan se försäljning, transaktioner, interaktioner etc. som samma kund har gjort, men datasetet innehåller ingen data om vem kunden är förutom t.ex. demografisk data.

Skillnaden mellan anonymisering och pseudonymisering

  • Anonymisering är en mycket robustare metod för att säkerställa att personuppgifter inte längre kan definieras som personuppgifter.
  • Pseudonymisering ger en lägre skyddsnivå eftersom datan fortfarande är kopplad till samma dataobjekt genom användning av ID.
  • Anonymisering anses allmänt vara säkrare, eftersom risken för återidentifiering är betydligt reducerad.

Slutsatsen är att både anonymisering och pseudonymisering har sina fördelar och nackdelar, och valet mellan de två beror på de specifika kraven och riskerna som är kopplade till datan och behandlingarna du gör. Anonymisering är den föredragna metoden för att skydda personuppgifterna hos de registrerade, men pseudonymisering kan vara acceptabelt i vissa fall där datan fortfarande behövs för analysändamål.

© 2023 GDPRControl. Av Anders Svensson och Jan Ove Skogheim.