Är Fathom ett alternativ till Google Analytics?

Publicerad 23. februar 2022
This post thumbnail

Senast uppdaterad: 28.05.2023

Fathom är ett cookie-fritt webbanalysverktyg. För vissa kan det vara ett alternativ till Google Analytics, men för många blir det för enkelt för att ersätta Google Analytics. Med det sagt, så tycker vi att Fathom är något de flesta bör skaffa, läs vidare för att förstå varför.

Sammanfattning

Fathom passar definitivt för vissa webbplatser. Många kan helt klart klara sig med bara Fathom, medan andra bör använda Fathom i kombination med andra lösningar. Hoppa direkt till slutsatsen här. Läs mer om GDPR och webbplatser här.

Fördelar

 • Inga cookies
 • Fantastisk integritetsskydd
 • Mäter det mesta som behövs
 • Intuitivt att använda
 • Enkelt

Nackdelar

 • Lite för enkelt för vissa
 • Lite flexibel lösning för händelser och event
 • Kan inte se återkommande användare

Enkelt

Fathom är enkelt, mycket enkelt. När du loggar in i verktyget första gången kan du gå till en översiktssida. Där presenteras en översikt över webbtrafiken på ett snyggt och förståeligt sätt. "OK, bra start" tänker man. Men efter att ha klickat runt lite i översikten vill man gå lite djupare och titta på lite mer avancerade funktioner. Men de finns inte. Den enkla översikten är allt, det är allt som finns. Det kan därför vara lätt att avfärda Fathom, nästan som ett leksak. Men vår erfarenhet är att de flesta Google Analytics-användare inte förstår sig på Google Analytics och de flesta användare utnyttjar en mycket liten del av vad Google Analytics har att erbjuda.

Användare, sidvisningar och tid på sidan

Hela Fathoms analyslösning består bara av en sida. Huvudöversikten visar antal besökare, antal sidvisningar och genomsnittlig tid på sidan.

Fathom statistik

Förutom detta kan du se:

 • Innehåll: Vilka sidor som besöks, antal sidvisningar och antal landningar.
 • Referrers: Var besökarna kommer från.
 • Enhets typ: Vilken typ av enhet besökarna använder (mobil, desktop, tablet)
 • Webbläsare: Vilka webbläsare besökarna använder.
 • Land: Vilket land besökarna kommer från.
 • Händelser: Du kan definiera egna händelser och i denna sektion ser du antal händelser, unika händelser, konverteringsfrekvens och belopp/värde.
 • UTM: Vanlig utm-tracking känd från Google Analytics. Du ser antalet besökare och antalet sidvisningar.

Du kan klicka på det mesta och filtrera all data baserat på detta. Till exempel kan du klicka på en utm-källa för att bara se trafik som kom genom den. Du kan också filtrera på sidvisningar, men inte på landningssidor. Det betyder att du inte kan filtrera ut trafik från de som började på en specifik sida.

Hur identifieras användare?

Det är inte möjligt att mäta nya mot återkommande användare över flera dagar i Fathom. Detta ger mening med tanke på Fathoms "personvern först"-mission. Detta beror på hur besökare mäts. Fathom beskriver denna process bra, och det liknar mycket vad andra cookie-lösa webbanalysverktyg gör. Kort sagt skapar Fathom en unik ID (hash) baserad på följande värden:

 • Nätlesarens "user agent".
 • IP-adress
 • Värdnamn
 • Salt (unik, per webbplats per dag). Eftersom saltet är unikt varje dag får besökare som besöker webbplatsen dag 1 en helt ny ID (hash) när de besöker webbplatsen dag 2. Detta är mycket personvänligt, något vi applåderar, men för de webbplatser där det är viktigt att mäta återkommande användare är detta en klar begränsning.

Händelser/mål och försäljning

Fathom stöder konceptet med händelser (events) som vi känner från andra analysverktyg. En händelse definieras helt enkelt i Fathom, och påminner lite om hur händelser definieras i Google Analytics UA. Det finns ingen hierarki som händelserna i Google Analytics UA, en händelse är bara ett namn i Fathom. Utöver detta är det möjligt att skicka in ett belopp/värde på en händelse, that's it.

Alla händelser måste definieras i förväg och ges ett namn. Detta är mycket begränsande, och vi hade önskat en mer flexibel modell här. Detta innebär att man inte kan skicka nya händelser till Fathom från applikationen utan att de först har definierats i Fathom. Antalet händelser och antalet unika händelser verkar fungera korrekt. För närvarande går det inte att filtrera trafik på händelser, vilket innebär att det inte finns något sätt att se attribution på (var kommer mina försäljningar från). Om man driver en affär på nätet är detta ett minimikrav idag, men Fathom har informerat om att detta är något som är under utveckling.

Fathom har ingen lösning för e-handelsspårning, så man måste klara sig med den händelsemodell de har. Det betyder att du inte kan skicka in data på produktnivå eller identifikatorer som identifierar en transaktion.

SPA-webbplatser

Vi har testet Fathom på Single Page Application(SPA)-webbsidor, och det fungerar genom att skriptet lyssnar på push- och popstate-händelser från webbläsarens History API.

Säkerhet och risker

Företaget bakom Fathom är ett mycket litet företag med få anställda. De har visserligen arbetat med att utveckla Fathom sedan 2019, men det är huvudsakligen bara de två grundarna som har jobbat i företaget. Det är inget fel på det, det är faktiskt ganska imponerande vad de har åstadkommit, men med en så liten och ung organisation tror vi att risken för att något kan gå fel är större än hos andra mer professionella aktörer. Därför bedömer vi säkerheten för Fathom som sämre än för många andra. Detta kan kanske verka orättvist eftersom denna bedömning inte är baserad på konkret testning eller erfarenhet av Fathom. Bedömningen baseras bara på det faktum att företaget bakom är relativt nytt och att organisationen är mycket liten. Möjligen gör vår tidigare erfarenhet av nystartade och snabbt växande internetföretag att vi är för kritiska, men vi minns fortfarande mycket väl när Hotjar, på julafton 2015, fick sitt skript injicerat med skadlig kod. Sådant kan hända den bästa, men det händer enligt vår erfarenhet oftare med små företag i stor tillväxt. Vi skulle därför vara skeptiska till att implementera Fathom på standard sätt för webbplatser som behandlar personuppgifter, betalningsuppgifter osv. Då är vår rekommendation istället att ladda ner Fathom-skriptet, granska och lagra det på egna servrar. Nackdelen med det är att man då måste se till att uppdatera skriptet om Fathom lanserar en ny version. Fathom erbjuder ingen releaseplan eller annonsering av nya versioner av deras skript, så då måste man övervaka detta själv.

Fantastiskt dataskydd

Fathom skriver själva att de är en "privacy-first"-leverantör. De har inte bara villkor som förbjuder lagring av personligt identifierbar information i deras system (som många andra webbanalysystem har), utan de har också implementerat flera funktioner för att se till att dataskyddet för slutanvändarna är upprätthållet. Detta innebär att du som ansvarig för behandling av personuppgifter kan sova gott på natten eftersom du som kund av Fathom inte behöver oroa dig för efterlevnad av dataskyddsförordningen. De viktigaste funktionerna enligt vår åsikt är:

 • "EU-isolering": All EU-trafik träffar servrar i Europa som ligger hos datacenter som är europeiskt ägda (gäller också deras CDN-infrastruktur). Data kan lagras i USA, men ingen identifierbar information lagras eller bearbetas där.
 • Borttagning av identifierare: Fathom kommer att ta bort saker som ser ut som namn, e-postadresser, telefonnummer, adresser, kreditkortnummer, ID: er relaterade till cookies eller digital marknadsföring och allmänna identifierare.

Slutsats

För vem passar Fathom

Fathom passar för webbplatser som huvudsakligen innehåller information och har lite funktionalitet. Detta inkluderar egentligen ganska många företags webbplatser. Allt från hörnens elektriker till de många små konsultföretagen vi har i detta landet. För dessa är inte bara Fathom OK att använda, men vi rekommenderar Fathom före Google Analytics till alla i denna kategori. Det är enkelt och enkelt eftersom man sällan har behov av avancerad webbanalys och enligt vår erfarenhet många som inte riktigt förstår hur Google Analytics fungerar. Då är det bättre att de använder ett enklare och mer intuitivt verktyg som ger dig den insikt du behöver på 5 minuter. Och som en stor bonus behöver du inte oroa dig för personuppgiftsskydd och GDPR.

Fathom passar också för mer avancerade webbplatser med funktionalitet, men inte som enda verktyg för webbanalys. Om du behöver använda en analysverktyg som hanterar personuppgifter behöver du vanligtvis ett samtycke från användarna. Detta samtycke hämtas vanligtvis i det vi alla känner till som en cookie-popup. Till exempel är det ganska vanligt att endast använda Google Analytics för besökarna som har accepterat cookies. Problemet med det är att du då inte får mätningen av trafiken från alla som inte ger samtycke. Här är Fathom en mycket bra lösning. Använd Fathom på alla sidvisningar, men bara Google Analytics för de som har accepterat cookies. På så sätt får du en bra mätning på det du inte får mätt med till exempel Google Analytics.

Vem passar inte Fathom för

Som tidigare nämnt anser vi att Fathom inte passar som enda analysverktyg för mer avancerade webbplatser med funktionalitet. Till exempel webbplatser som används för köp och försäljning. Fathom har ingen e-handelspårning, och en enkel "statisk" målspårning blir för enkel för webbplatser med många produkter.

Som nämnt ovan är vi lite osäkra på säkerheten för Fathom. Därför rekommenderar vi inte standardimplementering av Fathom för webbplatser som hanterar personuppgifter, betalningsinformation och annan känslig data etc.

© 2023 GDPRControl. Av Anders Svensson och Jan Ove Skogheim.