Så här behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad: 20.03.2023

I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar, hur vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem.

gdprcontrol.se är ett samarbete utvecklat av företagen Elefant Software AS och Relativt Enkelt AS. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via gdprcontrol.se är Relativt Enkelt AS. Det är troligt att vi på sikt kommer att överföra ägandeskapet till gdprcontrol.se och ansvaret för de personuppgifter som samlas in till en ny rättslig person/bolag. Om detta sker kommer vi att informera om det via e-post och webbplatser, men det kommer inte i sig att påverka behandlingen av personuppgifterna. För frågor om denna integritetspolicy, eller utövande av dina dataskyddsrättigheter (insyn, rättelse, radering, begränsning av behandling, etc), kontakta oss på dpo@gdprcontrol.se. Läs mer om dina rättigheter.

Personuppgifter vi samlar in

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: e-postadress
  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från app, webbplatser eller elektronisk kommunikation som vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. När du använder vår webbplats spårar vi din läs- och handlingshistorik. Vi använder olika verktyg för webbanalys, inklusive Fathom, för detta ändamål. Gemensamt för dessa verktyg är att de inte använder cookies och att de bearbetade data inte kan bidra till att identifiera dig som person. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi kommer också att använda e-postadressen för att marknadsföra gdprcontrol.se, samt tjänster och produkter relaterade till GDPR på annonsplattformar som tillåter riktad marknadsföring baserad på e-postadresser. Vi använder också informationen i e-postadressen (domännamnet) för att rikta vår försäljnings- och marknadsföringsaktivitet. Behandlingsgrunden för detta är vårt berättigade intresse, men du kan avvisa denna behandling genom att skicka oss ett e-postmeddelande till reservation@gdprcontrol.se.

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att använda din insynsrätt.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller missvisande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst be oss radera information om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du även be oss begränsa behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig baserat på våra uppgifter eller på grund av en intresseavvägning, har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du tycker att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Gör detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

© 2023 GDPRControl. Av Anders Svensson och Jan Ove Skogheim.