Tagget med

Artikel 6

This post thumbnail

4. januar 2023

Mall för intresseavvägning vid användning av berättigat intresse som behandlingsgrund.

This post thumbnail

28. januar 2022

Alla verksamheter som ska behandla personuppgifter måste ha en rättslig grund, eller en 'hemställan', för att behandla personuppgifter.

This post thumbnail

4. desember 2021

Berättigat intresse eller samtycke? Lär dig mer om när du kan använda berättigat intresse som behandlingsgrund.

© 2023 GDPRControl. Av Anders Svensson och Jan Ove Skogheim.