Tagget med

Intresseavvägning

This post thumbnail

4. januar 2023

Mall för intresseavvägning vid användning av berättigat intresse som behandlingsgrund.

© 2023 GDPRControl. Av Anders Svensson och Jan Ove Skogheim.